Terug

BIZ Krabbepolder Zeehaven Zuid

Vanaf medio 2016 hebben verschillende bedrijven het initiatief genomen om een Bedrijven Investeringszone op te zetten in het gebied Krabbepolder en het Zeehavengebied (Zuid). Met het instellen van een BIZ kan er een aantrekkelijker bedrijventerrein tot stand komen. Denk hierbij aan de veiligheid, het verbeteren van het ondernemersklimaat, communicatie tussen ondernemers, verhogen van de waarde ontwikkeling van het vastgoed en de bereikbaarheid van het gebied.

De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente, het Havenbedrijf Rotterdam (hoofderfpachter van de terreinen) en de ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.