Over DKIB

In 2010 is DKIB gestart als netwerkborrel en in de jaren daarna uitgegroeid tot een BusinessClub met eigen evenementen en een business-to-business magazine wat 1 keer per jaar uitkomt.

Missie

De anonimiteit uit het bedrijventerrein Dordrecht-West halen

“Liever een goede buur dan een verre vriend”, luidt het gezegde. Dat zou toch ook zo moeten zijn op een bedrijventerrein? DKIB gelooft in de kracht van verbinden. Het uitwisselen van kennis, handel en contacten tussen ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein maakt het een leuker en sterker werkgebied voor iedereen. De komende jaren zal Dordrecht-West een grote impuls krijgen. De betrokken stakeholders zijn volop bezig om het gebied uit te breiden en te professionaliseren. Met 700 hectare, 750 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen is het nu al het grootste bedrijventerrein en banenmotor voor Dordrecht en de regio Drechtsteden. DKIB biedt ondernemers een platform om bestaande relaties te onderhouden, nieuwe contacten te leggen en onderlinge samenwerking te stimuleren. Daarbij fungeert DKIB als spil tussen gemeente en ondernemers waarbij de gebiedsinformatie op een heldere en duidelijke manier teruggekoppeld wordt. Want door samen te werken halen we de anonimiteit uit het gebied en geven we Dordrecht-West een gezicht!

De kernwaarden van DKIB luiden: leer je buren kennen, kennis delen, onderlinge samenwerkingen bevorderen, verbinden, informeel en gezellig.

Visie

Buren met elkaar verbinden en kennis delen in Dordrecht-West

Leer je buren kennen! Middels het platform wil DKIB een brug slaan tussen het verbinden van ondernemers in Dordrecht-West en het delen van kennis. Een platform wat haar leden voorziet van een groot lokaal netwerk en kennis deelt over de gebiedsontwikkelingen. Tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten en kennissessies worden bestaande relaties onderhouden, nieuwe contacten gelegd en blijven leden op de hoogte van de markt en elkaars ontwikkelingen. Daarnaast is het op de hoogte zijn en het delen van informatie over de gebiedsontwikkelingen een meerwaarde van DKIB en fungeert het platform als aanspreekpunt naar de gemeente en stakeholders toe.

Doelstelling

DKIB is er voor eigenaren en managers / beslissingsbevoegden van bedrijven uit Dordrecht-West. DKIB heeft als streven om minimaal 100 leden te hebben die gevestigd zijn op het bedrijventerrein. Die stijgende lijn willen we aanhouden in de jaren daarna en ook het behouden van de huidige leden. De kwaliteit van de bijeenkomsten moet hoog blijven, de communicatie over de gebiedsontwikkelingen zal toenemen en het inzichtelijk maken van de planning en inhoud over de activiteiten moet ervoor zorgen dat de opkomst stijgt. Vernieuwing zal doorgevoerd worden in alle activiteiten maar het gezamenlijke doel blijft: Leer je buren kennen!

DKIB en alle activiteiten zijn een initiatief van Joyce Lipman. By Lipman is een full- service media bureau met een omvangrijk dienstenpakket. Wij zijn gespecialiseerd in het uitgeven van businessmagazines, het organiseren van evenementen, Marketing & Communicatie opdrachten, videoproducties en online media oplossingen en ondersteuning.

www.bylipman.nl

Activiteiten

DKIB wil mensen met elkaar verbinden. ‘Leer je buren kennen’ is waar het om draait binnen de BusinessClub en de invulling van de bijeenkomsten is gericht op het delen van kennis en netwerken in informele sfeer. Om het draagvlak te vergroten, meer mensen kennis te laten maken met DKIB en de BusinessClub te laten groeien worden er ook activiteiten georganiseerd buiten de BusinessClub. Dit alles om het platform DKIB te versterken. Denk aan de informatieve website, nieuwsbrief en social media kanalen, de jaarlijkse DKIB Golfdag en het DKIB Magazine met lanceringsborrel.

DKIB Netwerkborrel DKIB Magazine DKIB Businessdag DKIB Businessclub DKIB Open DKIB Bedrijvenvoetbaltoernooi