Terug

KWS Infra

De kern van onze werkzaamheden bestaan uit het verzetten en vervoeren van grond, het aanleggen van riool- en afwateringssystemen en het verharden van wegen en terreinen. Niet alleen snelwegen, maar juist ook nieuwbouw, reconstructie en onderhoud van wegen en bedrijfsterreinen behoren tot onze projecten. Voor met name bedrijfsterreinen en projectontwikkelingen pakken wij de werkzaamheden op vanaf advies en uitwerking van het plan t/m de uitvoering en het onderhoud daarna. Hierbij denken wij vanuit de bedrijfsvoering van de opdrachtgever en zoeken naar praktische oplossingen voor allerlei vraagstukken. Kwaliteit, levensduur en lage kosten voor onderhoud zijn hiervoor bij ons belangrijke uitgangspunten. In Dordrecht beschikken wij   aan de Kilkade over een eigen asfaltinstallatie, puinbreker en een zand en grondhandel. Hierdoor worden lange transportafstanden naar projecten binnen de regio voorkomen en de uitstoot van CO2 gereduceerd.